Nem! Nem! Soha!


 
Közösség
 
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kattintson rá!
free counters
 

 
Feltámadunk!

 
Elszakítva

Érdekes Újság (1920)

 
Ars poetica
 
Kiemelt hírek
 
Szavazás
Ki a kedvenc alkotód?

Ady Endre
József Attila
Kosztolányi Dezső
Kós Károly
Németh László
Nyirő József
Rejtő Jenő
Szabó Dezső
Tamási Áron
Wass Albert
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Szerinted melyik rendszerkritikus erő kerülhet a Syriza után kormányra?

Die Linke (Németország)
Jobbik (Magyarország)
LMP (Magyarország)
Nemzeti Front (Franciaország)
Ötcsillagos Mozgalom (Olaszország)
Podemos (Spanyolország)
Sinn Féin (Írország)
UKIP (Nagy-Britannia)
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Zenék!

 
Számláló
Indulás: 2004-01-15
 
Ellenségeink

"Bús magyarok imádkoznak, hallod atyánk, hallod
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántuk a harcot
Megbocsátunk mindazoknak akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a drága magyar földet. 

(Magyarok imája)

  

Szlovák Anyácska (Matica slovenská)

Robert Fico szlovák kormányfő 2009. augusztusában részt vett a "Szlovák Anyácska" turócszentmártoni ünnepségén, megköszönve, amit a Matica Slovenská közel másfél évszázados fennállása alatt "Szlovákiáért és a szlovák nemzetért" tett, egyben felszólította a Matica tagjait, hogy tevékenységükkel főleg a Dél-Felvidéket  célozzák meg, nyilván a magyarság ellehetetlenítése miatt.

Ferenc József 1862. augusztus 21-én hagyta jóvá a szlovák kulturális egyesület alapszabályát, valamint ezer forinttal támogatta létrehozását. Az egyesület alapító közgyűlését ötezer résztvevő jelenlétében 1863. augusztus 4-én, Turócszentmártonban tartották meg, elnökévé ¦tefan Moyses besztercebányai katolikus püspököt választották.

A szervezet hamar magyarellenes húrokba csapott: az általuk kiadott tankönyv autochton, ősidőktől honos népként állította be a szlovákságot és kétségbe vonta a magyar honfoglalás jelentőségét. Hamar kapcsolatba kerültek nemzetközi pánszláv szervezetekkel is, amiért Grünwald Béla, Zólyom vármegyei alispán egyre gyakrabban sürgette a Matica törvényen kívül helyezését. Az egyesületet végül Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter oszlatta fel 1875. november 12-én, a rendeletében akként fogalmazva, hogy az egyesület irodalmi tevékenység helyett "hazaellenes szláv propaganda érdekében, mint politikai izgató párt működött".

Az új impérium alatt, immáron Csehszlovákiában 1919. augusztus 5-én újjáalakult a Matica, azóta is soviniszta, magyarellenes, illetve a magyarországi szlovák kisebbséget patronáló tevékenységet fejt ki.

Hlinka-gárda (Hlinkova Garda) 

Andrej Hlinka tevékenységéről mindent elmond, hogy a soviniszta, véresszájú magyarellenes szlovák politikus, Ján Slota a "szlovákok Mózesének" titulálta, amiért "az ezeréves magyar rabságból népét a szlovák ígéret földjére kivezette". A Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezésére sajnálatos módon a  törvényhozás 2007-ben megalkotta a Hlinka emlékét őrző törvényt, nem mellesleg az euro szlovák bevezetését megelőzően az 1000 koronáson is az ő képmása éktelenkedett. Már az 1919-es párizsi békekonferencián az önálló Szlovákia létrehozása mellett ágált, ám elképzelésével nem alkotott osztatlan sikert. Nem meglepő, de érdekes, hogy már 1927. július 23-án, lord Rothermere Daily Mailben megjelent nevezetes magyarbarát cikkének apropóján  Hlinka élesen ostorozta az angol lordot, mely a lázító szlovák propaganda része volt. Nem sokkal később, augusztus 17-én a Hlinka által vezetett soviniszta Szlovák Néppárt képviselői és szenátorai hivatalosan is elítélték a "Csehszlovákia területi egysége ellen irányuló" tevékenységet.  Hlinka egy 1936-os gyűlésen deklarálta, hogy politikai példaképének a német diktátort tekintette: "Én vagyok a szlovák Hitler. Olyan rendet csinálok itt, mint Hitler Németországban."

A "rendcsinálás" során agresszív, soviniszta és nemzetiszocializmussal szimpatizáló gárdistái rendszeresen vegzálták az első bécsi döntéssel nem érintett, rabigába görbedt felvidéki magyarságot.  

A második világégés idején a hitleri bábáskodással létrejött gúnytákolmányban, az "első Szlovák Köztársaságban" az időközben elhunyt Hlinka Szlovák Néppártjának (Hlinkova slovenská l'udová strana, HSLS) pártállami diktatúrája alakult ki. Az alkotmány 58. §-a kimondta, hogy a "szlovák nemzet az állam irányításában Hlinka Szlovák Néppártja közvetítésével vesz részt", a 95. §-a pedig így fogalmazott: "A nemzetiségi csoport alkotmányban foglalt jogai csak annyiban érvényesek, amennyiben ugyanazokat a jogokat élvezi az illető nemzetiségi csoport anyaországának területén lakó  szlovák kisebbség is."

1939 áprilisában, a kárpátaljai magyar hadmozdulatok miatt a szlovák bábállam magyarellenes hadjáratba kezdett. A szlovák sajtó a magyarokat gyilkosoknak, a csendőröket pedig vérszomjas bestiáknak titulálta. Hamarosan elszabadult a pokol: a Hlinka-gárda tagjai 1939. április 17-én letépték a pozsonyi utcán békésen sétáló magyarok pártjelvényeit, majd több magyart véresre vertek. A Gárda előállított tagjai azt nyilatkozták, hogy "felsőbb parancsuk szerint kötelességük bántalmazni a magyarokat".  Az év folyamán a magyarság a szlovák kormány asszisztálása mellett a gárdisták folyamatos atrocitásainak volt kitéve, a szlovák sajtó pedig a magyarság ellen uszított.

1940. áprilisában Pozsonyban magyarellenes tüntetést szerveztek, nagy számban telített röplapokon a felvidéki magyarság kiirtására buzdítottak. Április 24-én Nyitrán fejszével feszítették le a magyar feliratokat és folyamatosan inzultálták a magyarokat. Április 27-én Késmárkon magyargyalázó gúnyrajzokat terjesztettek. Május 1-jén Lőcsén és Nyitrán csaptak le a magyarokra a  Hlinka-gárda haramiái  A gárdisták plakátokat ragasztottak ki a következő szöveggel: „Váctól Miskolcig, Poprádig minden a mienk! Ázsia a tietek, ez a föld a mienk! Fogjatok puskát és sisakot a hazug magyarok ellen! Szlovenszkó a szlovákoknak, Ázsia a magyaroknak! Szedjétek össze a felhalmozott rongyaitokat, és menjetek Ázsiába!" Az éjszaka folyamán a vérengző gárdisták köveket dobáltak be a alvó magyarok ablakain.

A felvidéki magyar lapoknak megtiltották a magyar helységnevek használatát, a magyarság nem gyülekezhettek, nem vonulhattak fel, nem viselhettek jelvényeket és nem használhatták a nemzeti trikolórt, a szlovák püspökök akciót indítottak a magyar szenteket ábrázoló szobrok eltávolítására.  

1941 júliusában a csőcselék szétverte az eperjesi Magyar Kaszinót, majd az erőszakhullám az egész Felvidéken végigsöpört, a hatóságok pedig semmit sem tettek a huligánok megfékezése érdekében. 1941 novemberében a késmárki és iglói kultúrházat dúlták fel, a hatóságok államellenes, irredenta propagandának  minősítették és erre hivatkozva betiltották a Himnuszt, a Szózatot és a Nemzeti Dalt, valamint a klasszikus magyar írók műveit.

A Hlinka Gárdát 1945-ben feloszlatták, ám a Fico-Slota-Meciar kormány idején ismét elburjánzott a gaz: a magukat Szlovák Testvériségnek (Slovenská Pospolitost) nevező tömörülés nyíltan ápolhatja Tiso és Hlinka emlékét.

 Vasgárda (Garde de Fier)

A soviniszta román félkatonai szervezet magját képező politikai mozgalmat Corneliu Zelea Codreanu alapította 1927. június 24-én, első számú napiparancsával, létrehozva ezzel a Mihály Arkangyal Légiót (Legiunea Arhanghelului Mihail).  A rosszul tanuló román egyetemisták huligán bandájából Légióvá szervezett xenofób mozgalom 1930-ban lépett a politika göröngyös útjára, Vasgárda néven kínálva választási programot, a választáson azonban egy meghiúsult gyilkossági kísérlet miatti feloszlatás okán "Corneliu Codreanu Csoportja" néven indultak - 1931-ben mindössze egy mandátumhoz jutottak a törvényhozásban.  1932-ben már öt mandátumot nyertek el, azonban hamar a terror eszközéhez folyamodtak: an Duca liberális román miniszterelnök feloszlatta a Gárdát, erre válaszul gárdisták egy csoportja meggyilkolta a miniszterelnököt.  1935 júniusában vette fel a Légió a Partidul Totul pentru Ţară (MIndent a Hazáért Párt) nevet.

Codreanu az SS mintájára halálosztagokat szervezett, majd egy marosvásárhelyi diákkongresszuson leszögezte, hogy szerinte "az emberölés a politikai harc egyik eszköze", majd hamar össze is állította a meggyilkolandók listáját. Az egyik brutális gyilkosság "házon belül" történt: 1936-ban a Gárda Codreanuval szemben álló kapitány-helyettesét, Stelescut 120 golyóval végezték ki, majd baltával apró darabokra hasították holttestét. 1937-re a gárdista párt már 66 képviselőt könyvelhetett el magának, 1938-ra azonban II. Mihály román uralkodó egyszemélyi diktatúrát vezetett be, feloszlatva a pártokat. Valóságos hanyatlás végi Rómává, a káosz és anarchia országává változott Románia, ahol a félelem légköre uralkodott el.

Codreanut bebörtönözték, a Vasgárda új terrorkapitánya, Horia Sima azonban korábban nem látott vandalizmust honosított meg Romániában. 1939-ben a király kegyeibe férkőzve a véres kezű Sima miniszteri tárcát kapott. A második bécsi döntés után lemondott a monarcha, Sima keretlegényei pedig szabad kezet kaptak... A szégyenteljes kompánia végigrabolta az országot, majd a  gárdista osztagok „szégyenoszlopot” állítanak fel, ellenségeiket nyilvánosan botozták, nem ritkán agyonverték. A terror Antonescu marsall 1941-es hatalomátvételéig tartott.

Maniu-gárda

1944. szeptember 12. és november 14. között a román és szovjet csapatok által megszállt Észak-Erdély területén élő magyarság a Maniu-gárdisták és a román csendőrök barbár kegyetlenkedéseinek prédájává vált. Terrorkülönítmények járták a magyarlakta falvakat, ahol a rablás és értelmetlen vérfürdők tömeges méretet öltöttek. Az ártatlan magyar lakosság a soviniszta román bosszúállás áldozatául esett.

A leghírhedtebb alakulat a Szászrégenből Romániába menekült vasgárdista ügyvéd, Gavril Olteanu vezette Iuliu Maniu Önkéntes Ezred volt, mely jórészt egykori vasgárdista banditákból tevődött össze.  A Maniu-gárda székelyföldi büntetőexpedíciója a történelem legvéresebb tetteinek egyike volt, a legbrutálisabb kivégzések ott történtek, ahol Olteanu személyesen is megjelent.

1944. szeptember 26-án egy 30-35 főnyi különítmány Olteanu vezetése alatt Szárazajtán lőfegyverrel és baltával lemészárolt 13 székely lakost, majd mintegy hetven férfit hurcoltak el haláltáborba. Gyergyószentmiklós környékén a lakosság folyamatos vegzálása mellett további nyolc székelyt gyilkoltak meg. Szentmihály községben egy birtokost és három magyar gazdát végeztek ki. Csíkszentdomonkoson 11 embert, Gyergyószentmiklóson a téglagyárban három székelyt lőttek agyon. Magyarzsomboron három, Egeresen 13, Bánffyhunyadon 11 magyart mészároltak le a pribékek. Egyedül Maros-Torda vármegyéből 4000 magyart hurcoltak haláltáborokba.  

Romániában 36 internálótábor működött, amelyekben ezrek lelték halálukat és sokakat Szibériába deportáltak innen. A leghírhedtebb internálótábor a Brassó melletti Földváron védőőrizet céljából létrehozott tábor volt, de meg kell említeni a focsani tranzittábort és a Tirgu Jiu-i tábort. 1944 őszén a román hatóságok 40 000 magyart fogtak össze Erdélyben és deportáltak koncentrációs táborokba. Azóta sem szól értük a harang ...

Szics-gárda (Karpatszka Szics, ONOKSZ)

1938. november 9-én, a kárpátaljai Huszton alakult meg a Szics-gárda nevű ukrán félkatonai szervezet. Az alakulatot Podkarpatszka Rusz (Kárpát-Ukrajnai Köztársaság) kormányának védelme és az "államellenes propaganda" felszámolása érdekében hozták létre Dritko Klimpus vezetésével. Mityo Pop ukrán történész szerint a Szics-gárdának hivatalos vezetői mellett volt egy rejtett csapata is. amely az ukárn földről származó ukránokból állt, többnyire az egykori galíciai terrorista akciók emigrációba vonult vezetőiből rekrutálódott a tagság. A különítmány tagjai ártatlan állampolgárokat inzultáltak a nyílt utcán, Kárpátalja Magyar Honvédség általi visszafoglalása előtt pedig a postát is kirabolták. 1939 márciusának első felében a felfegyverzett gárdisták a magyar és a ruszin lakosság ellen több ízben is atrocitásokat követtek el, amelyek ellen a hatóságok nem léptek fel.

Román Tűzhely (Vatra Românească)

Ma is működő magyar-és zsidóellenes, soviniszta román szervezet. 1990. február 7-én alakult meg Marosvásárhelyen, számos egykori kommunista és Securitatés gyűjtőhelye. Ez a terrorszervezet szervezte meg 1990-ben a marosvásárhelyi zavargást ("fekete március"), amely három magyar és két román halálával végződött. A magyar és román lakosság napokon keresztül nézett egymással farkasszemet Marosvásárhely főterén, majd a városba irányított, környékbeli román csőcselék fejszékkel, husángokkal, fémdorongokkal és vasvillákkal felszerelkezve rontott rá a fegyvertelen magyar tüntetőkre. Öregembereket vertek meg az utcán, földön heverő magyarokat rugdostak, az RMDSZ székházának ajtaját fejszével beszakították, a békésen közeledő erdélyi magyar író, Sütő András szemét pedig kiverték. A románoknak volt bőr a képükön: filmes propagandakiadványaikban azt hazudták a külföldieknek, hogy a felvételeken a magyarok ütlegelik a románokat.   

Források: 

 • "A Karpatszka Szicsről-másképpen" - karpataljaturizmus.info
 • "A szlovák Mózes mellé kerül a prágai tavasz atyja", Múlt-kor.hu történelmi magazin
 • bumm.sk
 • Drucza Attila: Honnét jött a "Gárda"? - In: Nagy Magyarország történelmi magazin, I. évfolyam, 2. szám
 • Gál Mária: A halál önkéntesei - A Maniu-gárdisták rémtettei - In: Rubicon, 2005/6
 • Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok - A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története, Osiris Kiadó, Budapest, 2007
 • Jaj, hol a múltunk? - A Trianon-jelenség, Helikon kiadó, Budapest, 2005
 • Janek István: Magyar-szlovák kapcsolatok 1939-1941 között a két állam diplomáciai irataiban, In: Aetas, 2007/4  
 • "Létrejön a Matica Slovenská", Múlt-kor.hu történelmi magazin
 • Miroslav Michela:  Lord Rothermere kampányának szlovákiai visszhangja -  http://www.szazadok.hu/archiv/pdf/0506mm.pdf
 • "Nem magyarok végezték ki a visszavonuló ukrán fegyvereseket", Múlt-kor.hu történelmi magazin
 • Ormos Mária: A Vasgárda - A román fasiszta mozgalom kifejlődése - In: História, 1982/02
 • Szarka László: A szlovák Matica - In: História, 1993/02
 • wikipédia
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2011.08.12. 23:55
2011.06.24. 10:27
Friss hozzászólások
Még nincs hozzászólás.
 
Összetartozunk!

 

 
Plakátmúzeum
 
Riadó


 

 
József Attila

 
Jó hírem van!

 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 

 
Hozzáadás a kedvencekhez

 
Keresés

 
Üvegablakok


Hamarosan!

 
Reklám
 
Ajánló
 
Linkek 

...
free counters
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.