Nem! Nem! Soha!


 
Közösség
 
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kattintson rá!
free counters
 

 
Feltámadunk!

 
Elszakítva

Érdekes Újság (1920)

 
Ars poetica
 
Kiemelt hírek
 
Szavazás
Ki a kedvenc alkotód?

Ady Endre
József Attila
Kosztolányi Dezső
Kós Károly
Németh László
Nyirő József
Rejtő Jenő
Szabó Dezső
Tamási Áron
Wass Albert
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Szerinted melyik rendszerkritikus erő kerülhet a Syriza után kormányra?

Die Linke (Németország)
Jobbik (Magyarország)
LMP (Magyarország)
Nemzeti Front (Franciaország)
Ötcsillagos Mozgalom (Olaszország)
Podemos (Spanyolország)
Sinn Féin (Írország)
UKIP (Nagy-Britannia)
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Zenék!

 
Számláló
Indulás: 2004-01-15
 
Trianon ellenzői

Mint ismeretes, az I. világégés kitörését követően néhány marginális cseh politikus a nyugat-európai emigrációban felajánlotta erőit az ellenséges titkosszolgálatoknak, később pedig az antant politikai köreivel is kapcsolatba kerültek, hogy destruktív, bomlasztó tevékenységükkel beváltsák Beneš, Masaryk, valamint tettestársaik álmát, azaz szétveressék Ausztria-Magyarországot.

Az oktrojált, ránkerőszakolt trianoni békediktátum ratifikálását követően érthetően intenzív revíziós propagganda bontakozott ki a csonka országban, melynek előbb-utóbb sikerült kiverekednie magát a kisantant polip csápjainak szorításából, hogy aztán egyre jelentősebb nyugat-európai véleményformálókat, értelmiségieket és államférfiakat nyerjen meg a magyar igazság ügyének.  A párizsi rendőrprefektúra iratai között számtalan állampolgári bejelentésnek maradt nyoma, melyek irredenta képeslapokra vagy kiadványokra hívták fel a rendvédelmi szerv figyelmét. Emellett a különböző irredenta albumokban egyre több ismert brit, francia és olasz politikus neve bukkant fel.

A Területvédő Liga már a magyar delegáltak párizsi béketanács elé citálása létrejött, vagyis már jóval a diktárum létrejöttét megelőzően. A Clemenceau és Poincaré által képviselt brutális megoldáshoz képest Lloyd George, a béketanács brit tagja -főként Apponyi Albert felvilágosító beszédét követően- racionálisabb álláspontra helyezkedett, sajnos mindhiába. A híres közgazdász, Keynes "A béke gazdasági következményei" című tanulmányában rámutatott, hogy a drasztikus békediktátum gyakorlatilag puskaporos hordóvá változtatja az egész kontintenst, és Foch marsall prognosztizációja is helyesnek bizonyult a 20 esztendőre szóló fegyverszünet ismert téziséről.  William Bullit, a békedelegáció amerikai tagja Wilson amerikai elnökhöz címzett levelében csalódásának adott hangot, kifejtve:  "A béketárgyalásoknak Santungot, Tirolt, Magyarországot, Kelet-Poroszországot, Danzigot és a Saar területet érintő határozatai kétségkívül újabb nemzetközi konfliktusokat fognak eredményezni."

"A béke a versaillesi szerződés aláírásának napján szűnt meg" - jelentette ki Baldwin, aki később a miniszterelnöki székben Lloyd George utódja lett. "Ez a béke nem államférfiak munkája", -fejtette ki Asquith. - "Sem értelme, sem értéke nincsen. Ez nem az a tiszta béke, amely a háború befejeztével végét vethetné a további háborúknak." Lansing, az Egyesült Államok államtitkára, aki tevékeny szerepet játszott a párizsi béketárgyalásoko lesújtó véleményt formált a brutális diktátumról: "A békefeltételek mértéktelenül kemények és megalázók, közülük sok nem teljesíthető. Az igazság mellékes, minden az erőszak."

Mint ismert, a rablóbékét az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa egyáltalában nem is ratifikálta. Az USA és Magyarország között az első világháborút lezáró béke megkötésére 1921. augusztus 21-én, Budapesten került sor. A francia parlamenti vita során Briand miniszterelnök és külügyminiszter is elismerte expozéjában, hogy "a magyar határ bizonyos fokig önkényesen van megvonva. Elég, ha egy térképet megnézünk, és azon követjük a határvonalat, amely egyébként nem feltétlenül végleges, s amely, tudjuk meg mindjárt, nem feltétlenül szentesíti az igazságot. A határ bizonyos érdekeket sért és ezért bizonyos kiigazításokra lesz szükség."  Az angol  képviselőházban 1920. március 25-én  Captain Elliot, március 30-án pedig a Lordok Házában lord Newton, Viscount Bryce, lord Montagu, lord Sydenham, lord Weardale, Marques of Crewe szálltak síkra Magyarország igazsága mellett.

A bolsevik diktátor, Lenin véleménye szerint "Trianonban útonállók, gyilkosok diktálták a békét" és ezzel a megállapításával akkor is egyet kell értenünk, ha az általa képviselt proletár internacionalizmus eszméje és az imperialista nyugati hatalmak iránt érzett ellenszenv beszélt belőle.

A külpolitikai izoláltság körülményei közepette azonban nem sok sikerre számíthatott a trianoni töviskoszorúval "ékesített" Magyarország. Az ekkor még ritkaságszámba menő figyelemfelkeltő akciók egyike volt, hogy 1923-ban a francia parlamentben megalakult a magyarbarát frakció, akiknek a vezetője, Charles Tiseyre "Egy diplomáciai védés, -A megcsonkított Magyarország" címmel könyvet is publikált.

1927. április 5-én Rómában írta alá Bethlen István magyar miniszterelnök és Benito Mussolini az olasz-magyar barátsági szerződést, ezzel Magyarországnak sikerült kitörnie a kisantant miatt keletkezett külpolitikai elszigeteltségéből.  A trianoni diktátum igazságtalanságai ellen hivatalban lévő kormányfőként a Duce lépett fel elsőként az európai színtéren, kijelentve, hogy "egy békeszerződés nem lehet sírbolt".

Az európai közvéleményt hosszú Csipkerózsika-álmából Sidney Harold Harmsworth, közismertebb nevén lord Rothermere (1868-1940) nagy erejű cikke, a Daily Mail-ben 1927. június 21-én jelent meg, "Magyarország helye a Nap alatt-Biztonságot Közép-Európának" (Hungary's Place in the Sun-Safety for Central Europe)  címmel.

Lord Rothermere, alias Harold Harmsworth már korábban is a politika porondjára lépett: 1924-ben az egyik lapjában megjelentetett egy, a brit hírszerzés által felfogott levelet, amelyet állítólag Gregorij Zinovjev, a Komintern szovjet főtitkára írt, és amely forradalomra buzdította a brit munkásságot. A Zinovjev-levél megjelenése aktvín hozzájárult ahhoz, hogy Ramsay MacDonald Munkáspártja csúfosan leszerepelt a választásokon. Később, 1929-ben megalapította az Egyesült Birodalmi Pártot. A lord finanszírozta 1931-ben Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülését, 1932-ben pedig ő készíttette és ajándékozta Magyarországnak a két, Magyar Féjdalom címet viselő szobrot, amelyek közül az egyiket Budapesten, a másikat Debrecenben állították fel. 

A Magyar Revíziós Liga létrejöttét is Rothermerenek sürgette.  Ennek folyományaképpen alakult meg  a Liga, amely Herczeg Ferenc elnöksége alatt intenzív tevékenységet fejtett ki a revíziós eszme terjesztése érdekében.

Eckhardt Tibor, a két világháború közötti kisgazdapárti főtitkár szerint Lord Rothermere nem egyszerűen lelkes támogatója volt a magyar irredentizmus ügyének, de egyenesen szülőatyja és megalapítója, ami persze "költői túlzás", hiszen a revíziós törekvések, mint hangsúlyoztuk, már jóval a békediktátum megszületése előtt erőre kaptak.  

Rothermere lordot azonban valóban a revízió bajnokának kijáró tisztelet övezte Magyarországon. A magyarországi ajándékok egész szobát töltöttek meg a lord kastélyában. Egyes csoportok a Szent Koronát is felajánlották neki.

Kelet-Európa teli van Elzász-Lotaringiákkal. Amikor 1871-ben a frankfurti béke elszakította ezt a két ikertartományt Franciaországtól, elkerülhetetlenné tette az újabb háborút. Nagyobb méretekben ugyanezt a baklövést követték el az Osztrák–Magyar Monarchiát felosztó békeszerződések is. Döntéseik nyomán elégedetlen nemzeti kisebbségek jöttek létre Közép-Európa fél tucat országában, melyeknek bármelyike gyújtópontja lehet egy újabb világégésnek. (Lord Rothermere: Magyarország helye a nap alatt)||

Rothermere cikke nyomán ugyanis néhányan felvetették, hogy a lordot kellene Magyarország királyává koronázni Ladomér vagy Radomér néven. Az ötlet kezdeményezői között volt Nagy Emil korábbi igazságügyi miniszter és Rákosi Jenő, a közismert irredenta újságíró. Ez az idea azonban nem aratott osztatlan sikert sem magyar, sem brit körökben. A londoni magyar követ jelentése szerint az Egyesült Királyságban nevetség tárgyát képezte a hivatalos kormánykörök által nem támogatott felvetés.

 
Rothermere lord: Magyarország helye a nap alatt|| [Elolvasom]

Sokan világnézeti megggyőződésük okán szimpatizáltak Magyarországgal, így a francia katolikus képviselők a gironde-i Daniel Bergey abbé vezetésével, a brit konzervatívok backbencherei és a fasiszta Itália állami/mozgalmi tisztségviselői a konzervatív, a bolsevizmussal szembeni őrtoronyként tekintettek a Horthy-rendszer Magyarországára.  A később a vichyi kormányzat kormánybiztosaként funkcionáló Xavier Vallat több ízben is Magyarországra látogatott francia parlamenti képviselőkkel, többek között Robert Schumannal, a későbbi európai közösségi gondolatkör egyik prominens alakjával.  Ebbe a körbe sorolható Joseph Barthélémy, a Vichy-kormány későbbi igazságügyi minisztere is. Henri Pozzi, a "Századunk bűnösei" és a "Háború visszatér" című remek munkák szerzője is számos francia képviselő magyarországi látogatását szervezte meg.

Az értelmiség soraiból meg kell említenünk Carlyle Aylmer Macartney skót származású oxfordi történészt, aki a beneši maszlagokat preferáló Seton-Watson körétől jutott el a magyar revízió felkarolásáig. A harmincas évek elején Párizsban megjelenő Plans című folyóirat is a Magyarországot ért igazságtalanságok felszámolása mellett tört lándzsát.

A revízió ügyét hölgyek is támogatták. Annie Besant szociáldemokrata politikus és a keleti bölcseletet kutató filozófus 1927. októberében szegődött a magyar revízió ügyének hírvivőjéül, amikor a londoni Queens Hallban előadást tartott az "Európai Egyesült Államokról", és  nagy politikai kataklizmát jósolt arra az esetre, ha Magyarország megcsonkítását nem orvosolják.  A beszéd egy pontján a Magyar Hiszekegy angolra fordított verzióját is elszavalta. Konklúziója az volt, hogy a trianoni békediktátumot felül kell vizsgálni "egy olyan részrehajlatlan testület által, mint a Nemzetek Szövetsége, vagy a Hágai Nemzetközi Döntőbíróság."

A modern kori politikusok közül talán az orosz Zsirinovszkijt emelhetnénk ki, aki 1993. december 29-én kifejtette, hogy "Románia mesterséges képződmény, (...) Oroszországtól, Bulgáriától és Magyarországtól oroztak el területeket. (Bukarest: haladás a román-magyar viszonyban, in:  Népszabadság, 1993. december 30.) Nem rajong a románokért Mussolini unokája, Alessandra Mussolini sem, aki szerint  az olaszok a román népet egy agresszív népcsoportnak tartják, akik semmibeveszik a nők és a gyerekek jogait, durván bántalmazzák őket".(http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id=29355)Többször élesen kikelt a totalitárius rezsimeket is megszégyenítő, a kollektív bűnösséget megvalósító Beneš-dekrétumok ellen Edmund Stoiber bajor politikus, volt miniszterelnök (http://gondola.hu/cikkek/42019), Liechenstein pedig nem hajlandó elismerni Csehországot és Szlovákiát mint önálló, szuverén nemzetállamokat  (http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=582) 2003-ban a MIÉP nagygyűlésének vendége volt a francia Nemzeti Front elnöke, Jean Marie Le Pen, 2008. október 23-án pedig a trianoni békediktátumot ellen immáron az Európai Parlamentben küzdő Jobbik vendége volt a Brit Nemzeti Párt vezetője, Nick Griffin. Nem lenne teljes a sor, ha kihagynánk  a Trianon-kutató görög származású szociológust és tanárt, Szidiropulosz Archimédeszt.

A trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulójára emlékezve, 2010. június 10-én a hágai Román Nagykövetség épülete előtt nagyszabású figyelemfelkeltő demonstrációt tartott a Voorpost (Előörs) nevű holland nemzeti mozgalom. A csoport egyébként a Flandria területén élő, közigazgatásilag Belgiumhoz tartozó területek Hollandiával történő egyesítését szorgalmazza, elősegítvén ezzel Dietsland (Nagy Németalföld) megalapítását.

Források

  • Ablonczy Balázs: A revízió támogatói és vámszedői külföldön, in: Rubicon 2005/6, Trianon és a revízió-Magyar igazság, magyar fájdalom
  • Glatz Ferenc: Trianon tegnap és ma -Békerendszer Közép-Európában, 1920, in: História 1990/03
  • Igazságot Magyarországnak-A Pesti Hírlap revíziós albuma, 1927
  • Kerepeszki Róbert: Jelöltek és önjelöltek - In: Rubicon, 2011/8. szám, Királykérdés a Horthy-korban
  • Popély Gyula: A csehek és az első világháború, in: Trianoni szemle, I. évfolyam 2. szám, 2009. április-június
  • Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal... - Szikra lapnyomda, 1990
  • Szlankó Bálint: Egy irredenta sajtzócézár - Ki volt lord Rothemere?  -Index.hu, 2002. június 10. http://index.hu/kulfold/rothermere/
  • Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002
  • blog.poznanici.com
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2011.08.12. 23:55
2011.06.24. 10:27
Friss hozzászólások
Még nincs hozzászólás.
 
Összetartozunk!

 

 
Plakátmúzeum
 
Riadó


 

 
József Attila

 
Jó hírem van!

 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 

 
Hozzáadás a kedvencekhez

 
Keresés

 
Üvegablakok


Hamarosan!

 
Reklám
 
Ajánló
 
Linkek 

...
free counters
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.